در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

گیربکس vffc صبا

گیربکس صنعتی به مجموعه ای از چرخ دنده ها نسبت داده می شود که برای انتقال و تغییر دور توان تولیدی منبع توان ( الکتروموتور ) به مصرف کننده استفاده می گردد. گیربکس صنعتی اغلب به طور کاهنده تولید می شود و دور ورودی الکتروموتور را در خروجی گیربکس کاهش می دهند مگر در موارد خاص که سبب افزایش دور خروجی می گردند.

گیربکس vffc صبا

گیربکس صنعتی به دسته ای از چرخ دنده ها نسبت داده می شود که جهت انتقال و تغییر دور توان تولیدی منبع توان به مصرف کننده به کار برده می شود. گیربکس صنعتی اغلب به طور کاهنده تولید می شود و دور ورودی الکتروموتور را در خروجی گیربکس کاهش می دهند مگر در موردهای به خصوص که سبب افزایش دور خروجی می گردند.

گیربکس vffc صبا

گیربکس صنعتی به مجموعه ای از چرخ دنده ها نسبت داده می شود که برای انتقال و تغییر دور توان تولیدی منبع توان به مصرف کننده استفاده می گردد. گیربکس صنعتی اغلب به طور کاهنده به تولید می رسد و دور ورودی الکتروموتور را در خروجی گیربکس کاهش می دهند مگر در موارد مخصوص که سبب افزایش دور خروجی می گردند.